SigMon

SigMon biedt een gestandaardiseerde architectuur binnen een zeer breed toepassingsgebied aan op het vlak van automatische datacollectie, alarmering en sturing, en dit alles in combinatie met uw bestaande ERP systeem. Het minimaliseren van kosten is  een belangrijk aspect van efficiëntie, het automatisch registreren van de effectieve kosten is een eerste stap in het reduceren van "waste" binnen uw value stream map. SigMon van De Jaeger Automation sluit hier perfect bij aan.

SigMon is ons allround systeem dat uw dynamische parameters van uw value map meet en op basis van bepaalde parameters de nodige alarmen verstuurt en indien nodig ook actie onderneemt. Alles met het doel om uw kosten te minimaliseren.

· Verkleinen van uw ecologische voetafdruk

· Uw verbruik van stroom, water, perslucht, stoom,…. visualiseren

· Flexibel, robuust en uitgebreid alarmeringssysteem

· Door sturing uw verbruik dynamisch verminderen

· Het registreren van uw verbruiksprofiel

Dit zijn  voorbeelden van de voordelen die SigMon aanbiedt.

Door SigMon beschikt u over de nodige meetgegevens om een degelijke analyse te maken van de effectieve kosten. Op basis van deze objectieve resultaten beschikt u over de nodige info om de "waste" te identificeren en de nodige stappen te ondernemen! Wat leidt tot een zeer korte ROI periode.

 

 

 

  • Om u de werking van SigMon beter te kunnen uitleggen hebben we een democase van SigMon gemaakt. Dus indien u vragen hebt of een demonstratie wil bijwonen. contacteer ons gerust en wij helpen u graag verder. Als u vragen hebt of meer informatie wenst inzake SigMon mag u ons gerust contacteren.

  • Total is een alombekend olie en gas bedrijf maar is ook actief in de chemie en nieuwe energie sector. Total maakt al jaren gebruik van SigMon om hun consumptie van verbruiksgoederen zoals stroom, te visualiseren, analyseren. Dit om de juiste stappen te kunnen ondernemen om hun verspilling van verbruiksgoederen zoals stroom te minimaliseren.

  •  

    SigMon zorgt voor een efficiënte omgang met verbruiksmiddelen, dit door onnodig verbruik tegen te gaan en door dynamische alarmering en sturing toe te passen. Dit zorgt ervoor dat u zeker bent van een ROI. Verlaag je ecologische voetafdruk en je kosten dankzij SigMon!